Programy dydaktyczno-wychowawcze


 Od 1 września 2017 r. program naszego przedszkola realizuje się zgodnie z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego zawartą w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 roku (Dz. U. z 2017 r. poz.356).

Aby wzbogacić i sprawić by program stał się jeszcze bardziej atrakcyjny stosujemy także dodatkowe metody pracy z przedszkolakami. Takie połączenie sprawia, że dzieci dużo łatwiej przyswajają nową wiedzę i kształtują umiejętności, odkrywają nowe zagadnienia i mogą rozwijać swoje talenty.

 

[pobierz] 0.1 MB podstawa-programowa-tabela

Oto stosowane przez nas metody:

 

 Pedagogika zabawy – celem tej metody jest m.in. wyzwolenie aktywności dziecka, wzmacnianie w nim poczucia bezpieczeństwa i akceptacji, bezpieczeństwa, wzmocnienia relacji w grupie poprzez udział w ćwiczeniach, zabawach bogatych w różnorodne formy wyrazu tj: ruch, taniec, gesty, malowanie czy lepienie.

 

Elementy Metody Domana – metoda polega na głośnym odczytywaniu słów zapisanych na tzw. kartach migawkach.

 

Dziecięca matematyka (E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska) – metoda wspomagająca rozwój umysłowy dzieci oraz zasady edukacji matematycznej. Ćwiczenia i zabawy dopasowane są do wieku i możliwości dzieci – opracowane tak, by edukacja matematyczna była jak najbardziej przystępna i przyjazna dzieciom.


Metoda Dobrego Startu (M. Bogdanowicz) – metoda ta wspomaga rozwój koncentracji, słuchania oraz przyswajania wiedzy. Dzięki grom i zabawom z piosenką, przy muzyce dzieci mają szansę kształtować swoją wyobraźnię, zdolności twórcze czy też improwizacji. Rozwija także motorykę dziecka i poznawanie wielozmysłowe. Metoda ta pomaga w integracji grupy.

 
Kinezjologia edukacyjna wg Paula Dennisona – to metoda wspierająca naturalny rozwój człowieka bez względu na wiek, za pomocą ćwiczeń ruchowych opracowanych w taki sposób, aby zintegrować działanie ciała i umysłu. Ćwiczenia między innymi wspomagają rozwój małej i dużej motoryki, koordynację i orientację w schemacie własnego ciała, rozluźniają napięcie mięśni.

 

Metoda aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss - słuchanie muzyki klasycznej integruje różne formy aktywności: słuchanie, granie, tańczenie i śpiewanie z elementami pantomimy i różnych form plastycznych. Pozwala w sposób niewerbalny odkryć różne aspekty dzieła muzycznego. Dzięki tej metodzie dzieci kształcą swoją wyobraźnię dźwiękową.

 

Bajkoterapia - mówiąc najprościej – terapia przez bajki. Badania psychologów wykazały, że czytając określone bajki można dziecku pomóc w wielu trudnych dla niego sytuacjach emocjonalnych, takich jak np. irracjonalne lęki lub pierwsze dni w przedszkolu. To także doskonała metoda relaksacyjna. Odpowiednio dobrane i opowiedziane albo przeczytane historie mogą doskonale wyciszyć, choćby przed snem, po dniu pełnym wrażeń lub pracy.

 

Zapewniamy także, profesjonalnie przygotowane programy pracy w zakresie:

 

Opieka logopedyczna - w naszym Przedszkolu dzieci mają zapewnioną fachową pomoc logopedyczną. Zatrudniony w przedszkolu logopeda - mgr Katarzyna Jakimiuk pracuje z dziećmi indywidualnie w wyznaczonych terminach. Wybiera ona dzieci do pracy w czasie badań przesiewowych, które wykonuje na początku roku szkolnego.

 

Zajęcie taneczne - zajęcia taneczne z ciocią Olą Tomasik. Celem zajęć oprócz poznawania kroków oraz tworzenia układów tanecznych do opowieści muzycznych – jest rozwijanie koordynacji i pamięci ruchowej, poczucia rytmu oraz płynności ruchów przy wykorzystaniu naturalnej aktywności dzieci.

 

Rytmika - spotkania są zróżnicowane dla wszystkich grup wiekowych mają na celu umuzykalnienie dzieci, wykształcenie poczucia rytmu, rozwijanie słuchu i aparatu głosowego. Podczas zabaw muzycznych rozwijana jest koordynacja ruchowa oraz orientacja przestrzenna. Dzięki nauce nowych piosenek dzieci nie tylko dobrze się bawią, wystukując rytmy czy grając na instrumentach, ale również rozwijają pamięć oraz swoje zdolności muzyczne.

 

Język angielski – zajęcia z języka angielskiego są oparte na najnowszych metodach nauczania dla dzieci. Zajęcia prowadzone są przez mgr Urszulę Wall dwa razy w tygodniu łączą w sobie kilka metod nauczania takich jak: TPR (Total Physical Response), pedagogika zabawy, czy metoda „Learning by doing”.

 

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna - ma szczególne znaczenie ponieważ związane jest z wszechstronnym rozwojem. W przedszkolu zwracamy szczególną uwagę na kształtowanie postawy dziecka poprzez stałe wymaganie poprawnych ruchów podczas chodu, biegu, zabawy, ćwiczeń itd. Zajęcia zaspokajają potrzeby ruchowe dziecka, rozwijają jego sprawność ruchową. Ruchy dziecka stają się bardziej skoordynowane, harmonijne i szybsze.

[pobierz] 0.1 MB PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH DLA DZIECI