Plan dnia


Godziny otwarcia


Przedszkole oferuje opiekę nad dziećmi od poniedziałku do piątku, przez cały rok kalendarzowy w godzinach 7:00 do 17:30 z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. W Wigilię i Sylwestra przedszkole jest nieczynne.

Przedszkole otwarte jest przez całe wakacje !!!

 

 

 

  7.00- 8.00  

 

Zabawy dowolne wg zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, inne

 

   8.00-8.30  

 

Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem uzdolnionym (pozostałe dzieci zabawy dowolne)

 

   8.30-9.00  

 

 

Zestaw ćwiczeń porannych i czynności higieniczno-porządkowe

 

   9.00-9.30  

 

 Śniadanie

 

   9.30-10.30  

 

Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową i zgodnie z zatwierdzonym programem wychowania przedszkolnego

 

   10.30-11.00  

 

Zabawy dowolne wg zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, inne

 

   11.00-11.45  

 

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrodnicze lub/i zabawy ruchowe , praca w kąciku przyrody

 

   11.45-12.00  

 

Czynności higieniczno-porządkowe

 

   12.00-12.30  

 

Obiad

 

   12.30-13.00  

 

Czytanie książek, ćwiczenia relaksacyjne, zabawy tematyczne, wg zainteresowań

 

   13.00-13.30  

 

Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem uzdolnionym (pozostałe dzieci zabawy dowolne)

 

   13.30-14.30  

 

Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrodnicze lub/i zabawy ruchowe , praca w kąciku przyrody

 

   14.30-15.00  

 

 Czynności higieniczno-porządkowe

 

   15.00-15.15  

 

 Podwieczorek

 

   15.15-16.30  

 

Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze lub/i zabawy ruchowe – dzieci;
zabawy inspirowane przez nauczyciela, praca indywidualna, gry, zabawy i ćwiczenia usprawniające oraz rozwijające indywidualne zdolności dzieci

 

   16.30-17.30  

 

Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne
Dyżur integracyjny: zabawy o charakterze integracyjnym, wychowawczym, prace porządkowe, rozchodzenie się dzieci

 

 

*Godziny przeznaczone na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego

*Plan dnia jest ruchomy i uzależniony od dodatkowych zajęć, przedstawień, dni tematycznych.

 

 

Należy zachować następujące proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu, w rozliczeniu tygodniowym:

 

RAMOWY PLAN DNIA

 

Lp. Wymiar czasowy Rodzaj zajęć Uwagi
1. co najmniej 1/5 czasu zabawa dzieci;
(w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela)
I
2. co najmniej 1/5 czasu;
a w przypadku młodszych dzieci-
co najmniej 1/4 czasu;
zajęcia na świeżym powietrzu;
(dzieci spędzają ten czas w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp.; organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);
III
3. najwyżej 1/5 czasu; zajęcia dydaktyczne;
(różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego);
II
4.
2/5 czasu
zajęcia według uznania nauczyciela; (nauczyciel może dowolnie zagospodarować ten czas, uwzględniając możliwości, zainteresowania, wiek dzieci, intensywność zajęć, w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne). IV

 

 

 

Czas wolny

Pobyt dzieci w przedszkolu to nie tylko zajęcia dydaktyczne. Staramy się właściwie zrównoważyć czas pomiędzy poznawaniem nowych zjawisk w trakcie zajęć edukacyjnych, a swobodną zabawą pozwalającą na wykazanie się własną inicjatywą i dokonywanie wolnych wyborów. Dzieci korzystają wówczas z naszych sal zabaw lub spędzają czas na świeżym powietrzu na placu zabaw.

 

Zapewniamy również:

 

Spacery - kładziemy nacisk na zapewnienie dzieciom jak największej ilości zajęć na świeżym powietrzu. Spacery edukacyjne, obserwowanie życia zwierząt i roślin uwrażliwią dzieci na piękno i bogactwo otaczającej przyrody.

 

 

Wypoczynek - we wszystkich grupach po obiedzie prowadzimy zajęcia wyciszające. Jest to czas na relaks i odpoczynek. Dzieciom, w najmłodszych grupach zapewniamy możliwość snu na wygodnych leżaczkach. Sjestę uprzyjemnia łagodna muzyka oraz bajki czytane przez wychowawców. Dzieci, które nie mają ochoty na spanie, nie są do tego zmuszane.