Opłaty


Kaucja 300zł

Kaucja wynosi 300 złotych. Jest to opłata jednorazowa, która jest zwracana po trzech miesiącach uczęszczania przez dziecko do przedszkola.

Czesne

 

Czesne wynosi :

- 1050 zł dla grupy żłobkowej (1,5 - 3 latka)

- 920 zł dla dzieci z grup starszych.

 

W ramach czesnego zapewniamy:

1.Pełne wyżywienie

2. Realizację podstawy programowej

3. Język angielski - 2 razy w tygodniu

4. Zajęcia taneczne - 2 razy w tygodniu
5 .Zajęcia z rytmiki - 2 razy w tygodniu
6. Zajęcia korekcyjne - raz w tygodniu
7. Diagnoza logopedyczna na początku roku szkolnego
8. Teatrzyki - raz w miesiącu (w styczniu bal karnawałowy)

 

Istnieje możliwość zostawienia dziecka pod naszą opieką na godziny lub w wybrane dni tygodnia. W takich przypadkach stawka jest ustalana idywidualnie.