Adaptacja


 

Drodzy rodzice!


Jesteśmy placówką otwartą na potrzeby rodziców i dzieci, dlatego też podejmujemy wiele inicjatyw i działań własnych, których celem jest podnoszenie jakości pracy naszego przedszkola, a co za tym idzie podniesieniem poziomu zadowolenia rodziców i dzieci.

 

Zapewne „wasze pociechy” wkrótce rozpoczną edukację przedszkolną, która wiąże się z pewnymi trudnościami i dodatkowymi emocjami.
Chcemy przekazać Wam kilka praktycznych wskazówek i porad, aby ten pierwszy okres pobytu dziecka w przedszkolu przebiegał w atmosferze wzajemnego zaufania i spokoju.

Zacznijmy od pojęcia adaptacji i przyczyn występujących trudności z nią związanych:
Adaptacja to przystosowanie do nowego środowiska, do nowych sytuacji, warunków. Dla małego dziecka takim środowiskiem, otoczeniem społecznym, jest przedszkole, gdzie zdobywa ono pierwsze doświadczenia społeczne. Bardzo ważne jest by te doświadczenia przebiegały w atmosferze wzajemnego zrozumienia i poczucia bezpieczeństwa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przyczyny trudności adaptacyjnych dzieci

 

U dzieci mamy do czynienia z szeregiem czynników utrudniających rozpoczynanie edukacji przedszkolnej tj.

 •  zdenerwowanie rodzica i jego przeżycia związane z oddaniem dziecka do przedszkola.
 •  brak zaufania do personelu przedszkolnego, który w obecnych czasach jest doskonale przygotowaną i wykształconą kadrą ( zwłaszcza nauczycielki).
 •  trudności w nawiązaniu kontaktu z personelem i grupą rówieśników.
 •  poznanie otoczenia przedszkolnego i opanowanie nowej przedszkolnej przestrzeni.
 •  poznanie funkcji pomieszczeń i sposobów korzystania ze znajdujących się tam urządzeń ( zwłaszcza ubikacja, łazienka i szatnia).
 •  poznanie organizacji dnia w przedszkolu i związaną z tym orientacją czasową.
 • przyswojenie wymagań dotyczących współżycia w grupie.

 

 

 Rozpoczęcie przez dziecko edukacji przedszkolnej jest momentem przełomowym w jego rozwoju społecznym. Dlatego bardzo ważna jest rola rodzica, który powinien pomóc dziecku w tych trudnych dla niego chwilach.
Jeżeli rodzice w pełni akceptują wybrane przez siebie przedszkole, wychowawców pracujących w grupie, ich metody pracy, tym samym zwiększają szansę swojemu dziecku w procesie adaptacji.
Dziecko szybciej przyzwyczai się do placówki i zniesie niedogodności, gdy będzie go postrzegało jako bezpieczne i atrakcyjne dla siebie i swoich rodziców. Dlatego też współczesny rodzic winien przygotować siebie samego i swoje dziecko do nowej roli społecznej tj.„ roli przedszkolaka”.

 

 

 

A oto kilka praktycznych porad dla rodziców:


MAMO I TATO!

 • Poznajcie przedszkole, do którego będzie uczęszczało wasze dziecko. Np. przez uczestnictwo w tzw. „ dniach otwartych przedszkola”, wizyty w ogrodzie przedszkolnym i przedszkolu, podczas których zapoznacie dziecko z personelem oraz ich ofertą wychowawczo-edukacyjną. Spacerujcie w okolicach placówki, zachwalajcie ją, opowiadajcie dziecku o zabawkach i kolegach.

 

 •  Przy przedszkolnych pożegnaniach z dzieckiem bądźcie uśmiechnięci i spokojni, bo z waszej twarzy dziecko szybko potrafi wyczytać niepokój, dobre i złe emocje.

 

 •  Bądźcie gotowi na trudne rozstania w pierwszych dniach, nawet tygodniach, na płacz i odmowę wyjścia z domu. A gdy już znajdziecie się przedszkolu stosujcie krótkie pożegnania-, gdyż przedłużanie tej chwili wzmaga w dziecku negatywne uczucia. Nawet, jeśli „ maluch” płacze, pożegnajcie go z uśmiechem i pozostawicie pod opieką wykwalifikowanej kadry, która posiada wieloletnie doświadczenie i doskonale wie jak zabawić i zająć dziecko by szybko zapomniało o trudnym rozstaniu z ukochanym rodzicem.

 

 • Jeśli mamie rozstanie z dzieckiem sprawia większe trudności, postarajmy się by dziecko do przedszkola odprowadzał tatuś ( zwłaszcza na początku). Z doświadczenia wiemy, iż rozstania z tatusiami bywają łatwiejsze, wynika to zapewne z większej stanowczości i opanowania emocji.

 

 •  W początkowym okresie odbierajcie dziecko wcześniej z przedszkola, ponieważ dziecko ma inne poczucie czasu i okres przebywania poza domem wydaje mu się bardzo długi.

 

 •  Pozwólmy dziecku zabrać ze sobą cząstkę domu do przedszkola np. ulubioną zabawkę, książeczkę, ( ale nie smoczek!).

 

 •  Rozmawiajcie z dzieckiem o wydarzeniach przedszkolnych. Wasze zainteresowanie pobudzi zainteresowanie dziecka oraz poczucie, że przedszkole jest czymś ważnym dla was i dla niego. Mówcie dziecku, że czas w przedszkolu będzie spędzało bez rodziców, ale w towarzystwie miłych pań i innych dzieci, z którymi będą się codziennie bawić.

 

 •  Rozwijajcie umiejętności samoobsługowe dziecka, gdyż właśnie bardzo często są one powodem dodatkowego stresu dla dziecka. Pozwól-my dziecku samemu myć ręce, korzystać z toalety a nie nocnika, ubierać się i rozbierać.

 

 •  Wcześniej przyzwyczajajcie dziecko do przebywania w domu i w nowym miejscu pod opieką osób trzecich np. z babcią, dziadkiem, koleżanką.

 

 •  Postaraj się, aby dziecko miało kontakt z rówieśnikami np. na placu zabaw.

 

Drodzy rodzice, mamy nadzieję, iż powyższe wskazówki pomogą wam przetrwać ten jakże trudny okres adaptacji dziecka do warunków przedszkolnych. Przedszkole jest ważnym i potrzebnym elementem w rozwoju społecznym waszej pociechy. Jest to profesjonalne środowisko edukacyjno-wychowawczo-opiekuńcze, które zapewnia jak najlepsze warunki do wszechstronnego rozwoju każdemu dziecku. Tu dziecko zdobędzie nowe wiadomości, umiejętności i doświadczenia, którymi będzie się dzieliło z innymi rówieśnikami i domownikami. Jesteśmy pewni, że już wkrótce, będziecie dumni ze swoich pociech. Czego wam szczerzę życzymy :)